A

Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut

Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja ovat esimerkiksi:

  • asumispalvelut (perhehoito, asumisyksiköt, tuettu asuminen)
  • tilapäishoito (perhehoito, tilapäishoitoyksiköt)
  • työ- ja päivätoiminta
  • koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen kokopäivähoito

Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen tavoite on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti.

 

Palveluun hakeutuminen

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin tai kirjallisella hakemuksella.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Vammaispalveluhakemuksia voi tulostaa tästä linkistä.