A

Meneillään olevat kehittämishankkeet

Liikkuva lapsuus Järvenpäässä-hanke toteutuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustuksen turvin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Järvenpään kaupungille avustuksen käytettäväksi Liikkuva lapsuus Järvenpäässä-hankkeeseen. Aluehallintovirasto on avustuksia myöntäessään painottanut pitkäjänteistä ja laadukasta lasten ja nuorten liikunnan kehittämistoimintaa.

Kehittämishanke kohdentuu Järvenpääläisten lasten  liikkumisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Tarkoituksena on rakentaa yhteisiä liikkumista tukevia käytäntöja järvenpääläisten vanhempien ja pienten lasten toimijoiden kanssa. Liikkuva lapsuus Järvenpäässä 2014-2015, Liikkuva lapsuus Järvenpäässä 2014, tiedote 21 5 2014.

Orientaation lähteillä - tutkimus- ja kehittämishanke

Vuodesta 2009 alkaen Järvenpään varhaiskasvatus on ollut mukana Helsingin yliopiston vetämässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa yhdessä kymmenen muun uusmaalaisen kunnan ja Hämeenlinnan kanssa. Suomen lisäksi identtistä hanketta toteutetaan Taiwanissa.

Kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat lapsen vaikuttamisen mahdollisuudet ja lapsen tapa hahmottaa oppimisympäristöä ja hoitopäivän todellisuutta. Tavoitteena on saada lapsi toiminnan subjektiksi ja lapsen ajattelu näkyväksi.

Hanke keskittyy vaikuttavuustekijöihin varhaiskasvatuksessa. Mitä laatu on lapsen silmin? Tunnistamalla lapsen näkemyksen, toisin sanoen lapsen persoonallisen orientaation, tiedämme miten lapsi oppii oman näkemyksensä vaikutuksesta.

Vuonna 2010 tutkimuksessa havainnoitiin ja haastateltiin lapsia päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsiryhmissä. Vuonna 2011 työstettiin päiväkodeissa saatujen tulosten perusteella laadittuja kehittämistehtäviä, jotka esiteltiin toukokussa 2012 Järvenpää-talolla pidetyssä konferenssissa.

Osana hanketta on myös arvioitu päiväkotien oppimisympäristöä. Oppimisympäristön pedagoginen arviointi on toteutettu lapsiryhmäkohtaisesti vuosina 2010 - 2012. Vuonna 2012 pedagogista arviointia suorittivat kasvattajien ohella päivähoidossa olevat lapset ja heidän vanhempansa. Saatuja tuloksia on hyödynnetty lapsiryhmien toiminnan suunnittelussa.

Lisätietoa kehittämishankkeesta voit lukea hankkeen kotisivuilta.

Turvallisin mielin - hanke

Suomen Mielenterveysseurassa on käynnistynyt vuosina 2012-2015 toteutettavan Turvallisin mielin –hankkeen. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten mielenterveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tähän kehitetään hankkeessa neuvoloiden, päiväkotien ja alakoulujen kanssa yhteistyössä voimavaralähtöistä mielenterveysosaamista lisäävää koulutusta, materiaalia ja työtapoja.

Hankkeessa on mukana pilottitoimijoita Lohjalta, Vantaalta ja Järvenpäästä. Mukana on kunnista terveydenhoitajia, lastentarhanopettajia ja alakoulun opettajia. Järvenpäässä hanke toteutetaan Kyrölän alueella.

Lisätietoa Suomen Mielenterveysseuran lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä koskevasta kehitystyöstä voit lukea suomen mielenterveysseuran kotisivuilta.