A

Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehityksen palvlelualueen tehtävänä on elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistaminen Järvenpäässä. Palvelualueen tarkoituksena on edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä sekä huolehtia yritysten toimintaedellytysten kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta. Kaupunkikehitykseen kuuluvat elinkeino- ja kehittämispalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus ja liikenne, maankäyttö- ja karttapalvelut, kaupunkitekniikan suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sekä rakennusvalvonta. Lisäksi kaupunkikehitys huolehtii kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaan liittyvistä asioista.

Kaupunkikehitystä johtaa kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi, puh. 040 315 2566.


Kaupunkikehitys jakautuu avainprosessien mukaan neljään avainalueeseen:

Elinvoima, asuminen ja kehittämispalvelut

 • Elinvoimajohtaja Marko Kauppinen, puh. 040 315 3590

Yhdyskuntasuunnittelu

Kaupunkitekniikka 

Rakennusvalvonta

 • Rakennusvalvonta, johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, puh. 040 315 2581


Kaupunkikehityksen esikunta

 • Asiakaspalvelupäällikkö Satu Hänninen, Seutulantalon palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan esimies, puh. 040 315 2457
 • Hankekehityspäällikkö Antti Nikkanen, projektinhallinta ja hankekehitys, ympäristöasiat, puh. 040 315 2344
 • Talouspäällikkö Timo Väisänen, puh. 040 315 2239
 • Hallintoasiantuntija Annika Allén, puh. 040 315 2219
 • Erityisasiantuntija Mari Karsio, toiminnan arviointi ja kehittäminen, puh. 040 315 2037
 • Projektiasiantuntija Essi Hämäläinen, projektinhallinta ja hankekehitys, puh, 040 315 2246
 • Tiedonhallinnan suunnittelija Mirja Kakkonen, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen ja yhteistyö, puh. 040 315 2419

Liikelaitokset:

 • Järvenpään Vesi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto, puh. 040 315 3875
  vesilaitos, vesihuolto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi