A

Kaupungin kiinteistöt

Yläpytinki

Kaupungilla on hallinnassa yhteensä noin 150 kiinteistöä, joista suurin osa toimii erilaisten kaupungin tuottamien palveluiden toimitiloina, kuten koulu- ja päiväkotitiloina, sosiaali- ja terveydenhuollon tiloina, kulttuuripalveluiden tiloina sekä erilaisina liikunta- ja virkistystiloina. 

Lisäksi kaupungin kiinteistöjä on Kaupunkikehityksen sekä kuntakonserniin kuuluvan Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallinnassa.

Kiinteistöjen ylläpitotoiminnasta vastaa Mestaritoiminta Oy.

Kuva: Yläpytinki Vanhankylänniemessä on Järvenpään kaupungin omistamista rakennuksista vanhimpia. Rakennus on peräisin 1700-luvun lopulta, (Kuvaaja: Anne Vähätalo).

 

 

 

 Ateria- ja siivouspalvelut kaupungin kouluissa, päiväkodeissa, asumispalveluyksiköissä sekä JUSTissa hoitaa Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut JATSI Oy.