A

Katujen kunnossapito

Hyvällä kunnossapidolla toimivampi ja turvallisempi arki

Katujen kunnossapidon tavoitteena on pitää kadut ja muut yleiset alueet turvallisina, viihtyisinä ja siisteinä. Näin huolehditaan yhteisen omaisuuden, katujen ja siihen liittyvien rakenteiden arvon säilymisestä. Toiminnan lähtökohdat määrittelee Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Järvenpään kaupunki ylläpitää katuja ja muita yleisiä alueita käyttämällä kilpailutuksella valittua urakoitsijaa Alltime Oy. Katukunnossapidon palautteet tulee ilmoittaa kaupungin sähköisen asiakaspalautekanavan kautta.

ELY-keskus vastaa omien alueidensa kunnossapidosta. Näitä alueita ovat Lahden Moottoritie, Vanha Lahdentie, Pohjoisväylä, Järvenpääntie, Eriknäsintie sekä Vähänummentie ja Kartanonväylä. Myös näiden teiden vieressä mahdollisesti kulkevat kevyenliikenteenväylät kuuluvat ELY-keskukselle. Palautteet voi laittaa tiekäyttäjänlinjalle sähköpostitse liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, palautelomakeella  tai puhelimitse 02002100.


 

katukonnassapito_katujen puhdistusTalvikunnossapito

Talvikunnossapidon tavoitteena on pitää kadut liikennöitävässä kunnossa kustannustehokkaasti ja asukkaita palvellen. Kunnossapitoluokitus  määrää ylläpidon kiireellisyysjärjestyksen, jonka lähtökohtana on väylän liikenteellinen merkitys.

Jalkakäytävien talvikunnossapitovastuu on lain mukaan kiinteistöillä. Järvenpään kaupunki on ottanut pientalovaltaisten asuinalueiden jalkakäytävien hoidon itselleen.

 

katukunnossapito_kesäKesäkunnossapito

Kaupungin keskustassa  katujen puhtaanapitoa hoidetaan päivittäin imulakaisukoneilla. Muilla alueilla puhtaanapitoa hoidetaan päivittäin tarpeen mukaan.  Puhtaanapidon lisäksi kesäkunnossapitoon kuuluu liikennemerkkien ja erilaisten liikenneohjauslaitteiden asentamista, huoltoa ja uusimista, asfaltti- ja sorateiden päällystekorjauksia sekä katuvalaistuksen ylläpitoa.

Avo-ojien aukikaivuu

Avo-ojien aukikaivua suoritetaan, kun oja on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy ja syntyy padotusta eivätkä kuivausjärjestelmät toimi.

Yksityistiet

Järvenpään kaupunki avustaa yksityisteitä yksityistielain 95§ säädösten mukaan. Avustuksena tehtävät työt ovat: katuvalaistuksen hoito, pölynsidonta sekä talviauraus.

Yhteystiedot

Sähköinen palaute: Kaupungin asiakaspalautekanava

Seutulantalon palvelupiste, puhelinnumero 09 2719 2880

Alltime Oy:n päivystysnumero kiireellisissä asioissa (klo 16-07) 010 583 7030