A

Kaskitie 1, tontti 7-711-11

Näkymä luoteesta. Alustava viitesuunnitelma, AIHIO Arkkitehdit Oy 2018.

Pajalan kerrostaloalue täydentyy Kaskitien kulmassa. Asemakaavan muutos laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070056

JARDno-2017-334

 0_LAINVOIMAINEN

Kuulutus

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 30.10.2019.

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 2.9.2019 § 56.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 12.9.-12.10.2018.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

0_VALMISTELUVAIHE

Pajalantien ja Kaskitien kulmatontille, nykyisen liikerakennuksen paikalle suunnitellaan 7...8-kerroksista asuinkerrostaloa, johon tulee myös liiketilaa. Oleskelu- ja leikkipiha sijoittuu rakennuksen eteläseinustalle. Pysäköintipaikat ovat maantasossa tontin eteläosassa, jonne suunnitellaan myös autokatoksia. Muutama autopaikka tulee liiketilojen edustalle ja autotalleihin. 

Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävänä 25.4. - 24.5.2018 välisen ajan. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään 24.5.2018 mennessä.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Tontinkäyttösuunnitelma (pdf)

Havainnekuvia (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Voimassa oleva asemakaava (pdf)

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on tullut vireille 21.3.2018.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.