A

Kaatumisen ehkäisy

Huolestuttaako kaatuminen, pelottaako liikkuminen? Oletteko kaatunut viimeisen vuoden aikana?

Ikääntyneen kaatumisen pelko ja kaatumistapahtumat heikentävät elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä. Tälle sivulle on kerätty tietoa ja linkkejä kaatumisen riskien arvioimiseksi ja vähentämiseksi.

Jos olette kaatunut useammin kuin kerran viimeisen vuoden aikana tai pelkäätte kaatumista, ottakaa asia puheeksi asiointinne yhteydessä. Voitte olla yhteydessä avosairaanhoitoon, fysioterapiaan tai kotona asumisen palveluohjaukseen yksilöllisen kaatumisvaaran arvioinnin toteuttamiseksi. Henkilökunta antaa arvioinnin perusteella yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta sekä ohjaa mahdollisiin tarkempiin tutkimuksiin.

Lisää tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä löytyy Hoida itseäsi-sivuilta.

Testit ja muistilistat

Lyhyt kaatumisvaaran arviointi kotona asuville (THL)

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn (UKK-instituutti)

Ohjeet ja oppaat

Opas iäkkäälle - THL

Opas omaishoitajalle - THL 

Hyödyllisiä linkkejä

Kaatumisten ehkäisy - THL

Turvallisia vuosia ikääntyneille (kotitapaturmien ehkäisykampanja)