A

Kaakkolan ranta

Kuva: Hannu Vallas 2016

Kaavasuunnittelun tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuudet rakennusoikeuden nostamiseen kahdella omakotitontilla ja päivittää viereisten ranta-alueeseen rajoittuvien tonttien asemakaavamääräyksiä. Osa Natura 2000-verkostoon kuuluvasta Tuusulanjärven lintuvesialueesta on sisällytetty asemakaavaan suojelualueena. Rakentamattoman Rantapolun aluevaraus on poistettu asemakaavasta.

Yhteystiedot: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 250017

JARDno-2017-156

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on tullut voimaan 15.5.2018.

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 16.

Kaavakartta

Kaavaselostus