A

Kähösenmäki

sijaintikartta_Kähösenmäki

Kaakkolan kaupunginosassa, Ratsukadun lounaispuolella kaavoitetaan asumistarkoituksiin erillispientalotontteja. Asemakaava laaditaan kiinteistön 186-403-1-166 alueelle ja se kulkee nimellä Kähösenmäki. Asemakaavan tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia pientalorakentamiseen yleiskaavan antamista lähtökohdista.

 

Yhteyshenkilö:
Kaavasuunnittelija Elina Joutsen

Kaavatunnus: 250014

 

 

0_LAINVOIMAINEN

Voimaantulokulutus 13.5.2015

 

0_HYVÄKSYTTY

Kähösenmäen asemakaava ja asemakaavanmuutos on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.3.2015 § 17

Hyväksytty kaavakartta ja määräykset

Hyväksytty Kaavan selostus

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kähösenmäen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.9-16.10.2014

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Ehdotuskuulutus

 

 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutetaan nähtäville 12.2-14.3.2014 väliseksi ajaksi.

Asemakaavakartta

Alueelle on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma ja yleissuunnitelman suunnitelmaselostus.

 

0_ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaava on kuulutettu vireille 11.12.2013.