A

Kähösenmäen jatko

Kähösenmäen jatko sijaintikartta

Kaavoituskatsauksessa 2015 (kh 9.2.2015 § 36) on mainittu Kähösenmäen sopimuksen mukainen muutos asemakaavatöiden aikataulussa.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia yksityisessä omistuksessa olevan tontin jakamisen mahdollisuudet. Tarkoituksena on mahdollistaa tiiviimpi rakentaminen ja asuminen alueella. Myös Kaviopolkkakadun kääntöpaikan mitoitusta tarkistetaan, koska yksi rakennuksista ei ole täysin tontin sisäpuolella. 

Yhteystiedot: Kaavasuunnittelija Elina Joutsen

Kaavatunnus:250018
Dnro Kauke 1405/2015

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavanmuutos on kuulutettu voimaan 17.8.2016.

Kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.5.2016 § 35 

Kuulutus

Asemakaavamuutos

Selostus

 

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavamuutos on hyväksytty KAUKE lautakunnassa 18.2.2016 §14 julkisesti nähtäville 2.3.-31.3.2016 väliseksi ajaksi.

Kuulutus

Asemakaavamuutosehdotus

Selostus

Katusuunnitelmat ovat nähtävillä 15.3.2016 asti kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden sivuilla.

Havainnekuvavideo Kähösenmäki jatko 

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutos luonnos on nähtävillä 13.1.-26.1.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Asemakaavamuutos

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 28.10.2015.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote voimassa olevasta kaavasta