A

JYK yhtenäiskoulukeskus

Keskuksen kaupunginosassa sijaitsevalle Järvenpään yhteiskoululle suunnitellaan uutta rakennusta Urheilukadun eteläpuolelle, mikä edellyttää asemakaavan muuttamista mahdollistamaan tehollisempi rakentaminen. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös mm. liikerakentamisen mahdollistamista ja kulttuuriympäristön suojelutarpeet. Uudesta JYK yhtenäiskoulukeskuksesta suunnitellaan monimuotoista, muunneltavaa ja yhteisöllistä opetuksen kaupunkilaisten taiteen ja urheilun kohtaamispaikkaa. Suunnittelualueeseen lukeutuu myös Urheilukeskuksen alue.

010103_JYK_sijaintikartta_laajennus

Kaavatunnus: 010103

JARDno-2018-2174

Yhteyshenkilöt:

kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö

kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen

0_LAINVOIMAINEN 

Asemakaavan muutos on tullut voimaan kuulutuksella 8.5.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

 

0_HYVÄKSYTTY 

Kaupunginvaltuusto on 25.2.2019 § 4 hyväksynyt JYK yhtenäiskoulukeskuksen asemakaavan muutoksen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä 7.11.-10.12.2018 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimittamaan 10.12.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

---

Kaavoituksen lisäaineistoa:

Liikenteellinen tarkastelu (15.10.2018)

Kunnallistekninen yleissuunnitelma (12.10.2018)

Lähiymparistosuunnitelma (12.10.2018)

Meluselvitys (17.10.2018)

Tärinäselvitys (19.10.2018)

Hulevesiselvitys (10.10.2018)

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 22.8.-5.9.2018 välisen ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 5.9.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), tarkistettu 14.8.2018

Liite 2 Kaavakartta_ja_määräykset_(pienennös) LUONNOS

Liite 3 Kuvia suunnittelualueelta

Liite 4 Lyhennelmä saaduista lausunnoista, mielipiteistä sekä vastaukset (täydentyy myöhemmissä vaiheissa)

Liite 5 Asemakaavan_seurantalomake

 

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 22.8.2018 klo 18 alkaen, JYK vanhan kansakoulun / Opistojentalon liikuntasalissa (Kansakoulunkatu 1).

Tervetuloa!

---

Kaavoituksen lisäaineistoa:

JYK yleisötilaisuus_22.8.2018 esitys_osa 1_Kouluhanke

JYK yleisötilaisuus 22.8.2018 esitys osa 2 Liikenne ja lähiympäristö

JYK yleisötilaisuus 22.8.2018 esitys osa 3 Kaavoitus


 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 30.5.2018.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä vuorovaikutusta varten.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)