A

Jätehuolto ja kierrätys

Puhdas ympäristö nyt ja tulevaisuudessa

Nykyaikainen jätehuolto tähtää siihen, että kaikki jätteet pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Voidaankin sanoa, että jäte on väärässä paikassa olevaa raaka-ainetta tai energiaa, jätehuollon tehtävä on saada tuo jäte oikeaan paikkaan. Tämän mahdollistaa Järvenpäässä kunnallinen jätehuolto, johon kaikkien kiinteistöjen on liityttävä. Kiinteistöjen toiminta vaikuttaa merkittävästi jätehuollon onnistumiseen:

Järvenpään kunnallinen jätehuolto on organisoitu seuraavasti:

Kiertokapula Oy hoitaa jätehuollon hallinnoin Järvenpäässä. Kiertokapula Oyj on 12 kunnan omistama yhtiö, jossa Järvenpään kaupunki on osakkaana. Urakoitsija eli tyhjennyksen suorittaja Remeo Oy.

Kiertokapula Oy:n hinnasto

Järvenpään kotitalouksien jätemaksutaksa

Jäteneuvonta

Asiakaspalvelua saa alla olevista osoitteista

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

075753 0010 arkisin klo 8 – 15

sähköinen asiointi https://asiakasnetti.kiertokapula.fi

Laskutus

Maksusuorituksia koskevissa kysymyksissä, ota yhteyttä laskutus@kiertokapula tai puhelinnumeroon 075753 0009.

 

Jätelautakunta hoitaa jätelain mukaisia jätehuollon viranomaistehtäviä.
Jätelautakunta Kolmenkiertoon kuuluu jäseniä Kiertokapulan osakaskunnista. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Paperinkeräyksestä huolehtii  Suomen Keräystuote Oy ja Paperinkeräys Oy.

Pakkausjätteiden aluekeräyksestä huolehtii Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. 

Paperin-sekä pakkausjätteiden täysistä aluekeräysastioista tulee ilmoittaa aina sitä tyhjentävälle taholle. Yhteystietojen on löydyttävä keräysastiasta. Aluekeräyspisteet löytyvät sivuilta www.rinkiin.fi tai www.kierratys.info

 

 
Lisätietoja kunnallisesta jätehuollosta:

Järvenpään kaupunki / Seutulantalon palvelupiste: (09) 2719 2880

Sähköinen palaute: Kaupungin asiakaspalautekanava