A

Hyvinvointikampus

060060_hyvinvointikampus_sijaintiKaavasuunnittelualue sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa, noin kilometrin päässä keskusta-alueesta. Kaavamuutos koskee korttelin 638 tontteja 4, 5, 6, 7, 8 ja osaa ympäröivistä katualueista. Suunnittelualueen koko on noin 3,8 ha.

Suunnittelualue rajautuu uuden terveyskeskuksen (JUST) tonttiin, Lääkärinkujaan, Vaarinpolkuun, Vaarinkatuun ja ympäröiviin kerrostalo-, pientalo- ja yleisten rakennusten korttelialueisiin.

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteet:

  • säilyttää suojellut ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat rakennukset
  • tarkistaa alueen tonttijaotus, rakennusalojen laajuus ja kaavamerkinnät
  • selkeyttää alueen liikennejärjestelyt ja pysäköintiratkaisut

Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä, joten sen hyväksymisestä päättää Kaupunkikehityslautakunta.

Yhteyshenkilöt: Sampo Perttula ja Juho Mattila

Kaavatunnus: 060060


 0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavamuutoksen voimaantulosta on kuulutettu 16.1.2017.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 1.12.2016 § 77.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus: selostus liitteineen (pdf), selostusosa (pdf), liitteet (pdf).

Rakennustapaohje (pdf)

Tonttikorkokartta (pdf)

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävillä 26.10.-8.11.2016 välisen ajan. Lausunnot ja mahdolliset muistutukset toimitettava 8.11.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta (A4-tulostuskoko)

Kaavaselostus liitteineen (tekstiosa, liitteet)

Rakennustapaohje

Tonttikorkokartta

 

0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 8.-21.6.2016 välisen ajan. Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 21.6.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta

Havainnekuvia: Kortteli- ja aluesuunnitelma

Ote ajantasakaavasta + kaavamääräykset

Kunnallistekniikan yleissuunnitelma (A3 pienennös)

Yleissuunnitelman selostus

 

Kaavaluonnosta käsittelevä yleisötilaisuus Seutulantalolla (Seutulantie 12) to 9.6.2016 klo 17:30-19:00. Tervetuloa!

 

0_ALOITUSVAIHE

 Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille ke 8.6.2016.

Kuulutus

Kaavahankkeen osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävänä kaavasuunnittelun ajan Seutulantalon palvelupisteessä.

OAS

 


 

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2017