A

Omaishoidon hoitopalkkiot ja asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion suuruus määritellään omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä. Palkkion määrää tarkistetaan omaishoitotilanteen muuttuessa. Hoitopalkkion suuruuteen vaikuttavat hoidettavan hoidon tarve, toimintakyky ja hoidettavan palvelukokonaisuus eli omaishoitajan antaman hoivan ja hoidon sitovuus ja vaativuus.

Omaishoidon tuen minimitason ja lyhytaikaisen siirtymävaiheen palkkion vähimmäismäärät perustuvat lakiin omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkioita tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella kertoimella. Hoitopalkkio voidaan hoitajan toiveesta maksaa määrättyä pienempänä esimerkiksi silloin, jos palkkion määrä vaikuttaa epäsuotuisasti muihin sosiaalietuuksiin.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle verotettavaa tuloa. Hoitopalkkio kerryttää eläketurvaa.

 

Omaishoidontuen hoitopalkkiot v. 2019

Hoitopalkkio €       
Minimitaso 399,91
Taso 1 460,99
Taso 2 648,69
Taso 3 799,81
Taso 4 1443,29

 Omaishoidon tuen hoitopalkkioista tasot 3 ja 4 ovat raskaaseen siirtymävaiheeseen tarkoitettuja palkkioita.

 

Omaishoidon tukipalveluiden maksut 

Kotihoidoin palveluiden maksu määräytyy tulojen mukaan. Lisätietoa kotihoidon maksuista.

Omaishoidon hoidollisista kotikäynneistä (omaishoitajan lomitus, hoidollinen ohjaus, hoitotoimenpiteet ja näytteenotto) peritään maksu käynnin pituuden mukaan:

  • Alle 3 tuntia 12,00 €
  • 2 h - alle 4 h 16,10 €
  • 4 h - alle 6 tuntia 20,60 €
  • Yli 6 tuntia 25,20 €

Arviointikäynti on maksuton. 

Omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaisesta hoidosta maksu on 1.1.2019 alkaen 11,40 €/vuorokausi.