A

Päivähoitopaikkatakuu Järvenpään varhaiskasvatuksessa

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti Järvenpäässä otettiin 1.8.2010 alkaen käyttöön päivähoitopaikkatakuu lapsen päivähoidon keskeytyessä.

Päivähoitopaikkatakuun myötä Järvenpään kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitoon palaavalle lapselle päivähoitopaikan entiseen päiväkotiin ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoitajalle.

Takuu turvaa lapsen paluun tuttuun hoitopaikkaan, kun lapsi palaa päivähoitoon toimintakauden alussa elokuun aikana, ja kun lapsen päivähoito on keskeytynyt yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajaksi.

Lapsen päivähoidon keskeyttämisen syynä voi olla mm. äitiys- tai vanhempainvapaa, vanhempien hoito- tai vuorotteluvapaa, työttömyysjakso tai perheen tilapäinen muutto. Keskeyttämisajalle perhe voi hakea lapsen kotihoidon tukea sekä kuntalisää. Myös avoimen varhaiskasvatuksen kehittyvät palvelut ovat perheiden ja kotona olevan lapsen käytössä päivähoidon vaihtoehtona.

Päivähoitopaikkatakuun ehdoilla lapsen päivähoidon voi keskeyttää enintään kaksi kertaa.

Mikäli huoltaja työllistyy tai aloittaa opiskelun ja lapselle tarvitaan päivähoitoa ennen sopimuksen umpeutumista, sopimus raukeaa. Tällöin lapselle tulee hakea päivähoitopaikkaa vähintään kaksi viikkoa ennen päivähoidon tarpeen alkamista. Muusta syystä päivähoitoon palaavalle lapselle päivähoitoa tulee hakea neljä kuukautta ennen päivähoidon tarpeen alkamista. Lapselle ei tällöin taata paikkaa entisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta, vaan paikka osoitetaan yleisen hoitopaikkatilanteen mukaan sopivasta kaupungin päivähoidon yksiköstä.

Päivähoitopaikkatakuun ansiosta perheiden on helpompaa luopua tilapäisesti hoitopaikasta silloin, kun tarvetta sille ei ole. Päivähoitopaikkatakuu turvaa myös kasvatuskumppanuuden ja tuttujen kaverisuhteiden jatkuvuuden päivähoitoon palatessa.

Lapsille hoitotakuu antaa arvokkaan mahdollisuuden nauttia vähän pidempään oman kodin turvasta ja vanhempien läsnäolosta.

Lisätietoa tarvittaessa antaa lapsen oman hoitopaikan varhaiskasvatuksen esimies.