A

Hoitajan palkkaaminen lapsen kotiin

Lapsen kotona tapahtuvaan yksityiseen päivähoitoon on mahdollista saada kuntalisää Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän hakijana on lapsen huoltaja. Tuki ja kuntalisä maksetaan kuitenkin suoraan hoitajalle.

Kuntalisän saaminen edellyttää Kelan yksityisen hoidon tuen edellytysten täyttymistä. Tietoa Järvenpään maksamista kuntalisistä löydät täältä. Lisätietoja kuntalisän hakemisesta antaa Jaana Vilja p. 040 315 2586 tai jaana.vilja(at)jarvenpaa.fi.

Lapsen huoltaja voi etsiä sopivaa hoitajaa esimerkiksi omalla hakuilmoituksella tai TE-toimiston kautta. Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen eikä hän voi olla saman perheen jäsen. Huoltaja maksaa tukien ja työsopimuksessa määritellyn palkan välisen erotuksen sekä huolehtii työnantajan muista lakisääteisistä velvoitteista, kuten ennakonpidätyksestä tukien jälkeen muodostuvan palkan osalta. Huoltaja suorittaa työnantajana myös sairausvakuutusmaksun ja muut lakisääteiset maksut koko palkan, myös Kelan maksaman osuuden ja kuntalisän, osalta. Työnantajavelvoitteista kokonaisuudessaan saa lisätietoa Verohallinnon sivuilta.

pic45