A

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveyden edistämisellä tarkoitetaan suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla.
Terveyden edistäminen on kuntien perustehtävää ja sen toimilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Sosiaali- ja Terveysministeriön Terveyden edistämisen laatusuosituksessa (STM 2006:19) kuvataan hyvät käytänteet seuraaville kunnissa tuotettaville toiminnoille:

  • terveellinen ravitsemus
  • terveyttä edistävä liikunta
  • päihteiden käytön ehkäisy
  • tapaturmien ehkäisy
  • suun terveydestä huolehtiminen
  • tartuntatautien ehkäisy
  • seksuaaliterveyden edistäminen

Järvenpään kaupunki tuottaa palveluita moniammatillisesti ja yhteistyössä ovat mukana yhdistykset ja järjestöt Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Terveyden edistäminen Keski-Uudenmaan sotessa

Järvenpään kaupunki, Terveyden edistämisen Facebook -sivut

Omahoidon menetelmiä vasemman reunan puuvalikossa.