A

Hinnasto

Seutulantalon palvelupisteen, asemakaavojen, poikkeamis-ja tonttijakomaksujen sekä kiinteistötoimitusten ja kiinteistörekisterinpitäjän päätöksistä aiheutuvista kustannuksista vuonna 2016 on tehty päätös 10.12.2015 kaupunkikehityslautakunnassa, vuoden 2017 maksut ja taksat on hyväksytty kauken lautakunnassa loppuvuodesta 2016.