A

Kaupungin henkilöstö

Järvenpään kaupungin palveluksessa on noin 2 300 työntekijää, jotka huolehtivat kuntalaisten palveluista. Joukossamme on moninainen kirjo eri alan ammattilaisia, jotka työskentelevät opetus- ja kasvatustehtävissä,  hoito- ja hoiva-aloilla sekä teknisissä tehtävissä ja hallinnossa.

Kaupungin työyksiköissä kehitetään aktiivisesti hyvää toimintakulttuuria ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista monin tavoin. Työyhteisöjä palkitaan kehittämishankkeista ja tuloksellisesta työstä ja innovaatio- ja ideakannustein sekä Sukkela-pikapalkkioin. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan muun muassa tarjoamalla  tukea liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kursseja. Järvenpään kaupunki on savuton työpaikka ja henkilöstöä kannustetaan tupakoimattomuuteen.

Järvenpään henkilöstö voikin säännöllisesti toteutettavan työhyvinvointikyselymme mukaan hyvin.

Tuusulanjärven kulttuurimaisemassa sijaitsevan Järvenpään valtteja ovat myös luonnonläheinen asumisympäristö sekä hyvät palvelut ja kulkuyhteydet.


Sähköposti 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi . Järvenpään kaupungissa siirrytään syksyllä 2017 vaiheittain O365-järjestelmän käyttöön: käytä sitä linkkiä, jonka piirissä oma sähköpostisi toimii.