A

Hallinto ja päätöksenteko Järvenpäässä

Järvenpään, kuten muidenkin kuntien, päätöksenteko on jakaantunut kahtaalle. Luottamusjohto asettaa strategiset suuntaviivat ja virkamiesjohto varmistaa toiminnan operatiivisen toteuttamisen.