A

Hakuajat urheiluseurojen vuosiavustuksiin ja stipendeihin

Toiminta- ja kohdeavustusten hakuohjeisiin muutoksia

Järvenpään kaupungin vuosittain myöntämien liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä tulevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelujen toiminta- ja kohdeavustusten hakuohjeita on päivitetty ja yhtenäistetty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 20.12.18 päätöksellä. Sosiaali- ja terveyspalvelualueen toiminnan siirryttyä 2019 alusta Keski-Uudenmaan soteen, sosiaali- ja terveysalan-, eläkeläis-, sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen avustushakemuksista vastaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen avainalue.

Hakemusten palautuspäivä

Avustuksia voi hakea vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty.
Vuoden 2020 hakukuulutus julkaistaan maaliskuun alussa ja avustusten hakuaika päättyy torstaina 9.4.2020. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen.

Päivitetyt hakuohjeet ja avustushakemusten hakulinkit löytyvät www.jarvenpaa.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Asioi ja vaikuta > Avustukset

Lisätietoja
Liikunta-avustukset: Liikuntapalvelut p. 040 315 2062
Kulttuuriavustukset: Järvenpään kulttuuri- ja tapahtumapalvelut p. 040 315 2244
Nuorisoavustukset: Nuorisopalvelut p. 040 315 2208 / 040 315 2632
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: p. 040 315 2270