A

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta, ellei kysymyksessä ole vanhemman työllistyminen tai kouluttautuminen. Tällöin kunnan tulee järjestää varhaiskasvatuspaikka kahdessa viikossa. Myös kuntaan muuttavilla hakuaika on neljä kuukautta.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää-asiointipalvelulla.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista.

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen viikoittain kahdenkymmenen tunnin verran. Varhaiskasvatuslaki määrittää tämän oikeuden lapsille. Laki määrittelee myös tarkemmat perustelut sille, kenellä lapsella on oikeus kahtakymmentä tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.

Lapsi saa varhaiskasvatusta yli 20 tuntia viikossa

  • jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät tai opiskelevat kokopäiväisesti
  • jos laajempi varhaiskasvatus on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muuten lapsen edun mukaista
    • tehostettu, erityinen tuki; sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijalausuntojen ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan arvion perusteella tehtävä päätös 
    • lapsen etu; maahanmuuttajat S2 lastentarhanopettajan arvio, varhaiskasvatuksen erityisopettajan arvio
    • perheen tuen tarve; perheelle tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio, sairaus tai muu fyysinen rajoite 
  • siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Lapsella on oikeus jäädä samaan hoitopaikkaan tarpeen muuttuessa 20 tunnin varhaiskasvatukseksi. Huoltajan työttömyydestä johtuen lapsi voi olla ensin 2kk kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jonka jälkeen lapsi siirtyy 20  varhaiskasvatukseen.

Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen, myös huoltajan ollessa kotona, mutta siihen osallistumiseen ei ole velvoitetta. Mikäli lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, valitaan varhaiskasvatushakemuksessa hoidon laajuus -kohdassa 20h ja valitaan hoidon järjestämistapa -valikosta joko päivittäin klo 8-12 tai 2-3pv/vko. Varhaiskasvatuksen ollessa 4h/pv hoitoaika on klo 8-12 ja varhaiskasvatuksen kokopäivien hoitoaika on klo 8-16.

Järvenpään kaupunki järjestää äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatuksen ostopalveluna Folkhälsans daghemmet i Träskändassa. Lapselle haetaan sieltä varhaiskasvatuspaikkaa samalla hakemuksella kuin muihinkin kunnallisiin päiväkoteihin. Lapsen äidinkieli tarkistetaan ennen varhaiskasvatuspaikan myöntämistä.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan niiden omilla hakemuksilla, jotka löytyvät päiväkotien omilta verkkosivuilta. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät täältä. Elokuusta 2018 alkaen kaikissa yksityisissä päiväkodeissa on käytössä palveluseteli. Perheen asiakasmaksu lasketaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen mukaisesti ja palveluseteli kattaa loput yksityisen päiväkodin kustannuksista.

Lisätietoa varhaiskasvatuspalveluista antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus, p. 040 315 2567 tai paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi. Palveluohjaukseen voi myös ilmoittaa varhaiskasvatuksen tarpeen peruuntumisesta tai hakemuksen muuttamisesta.

pic12