A

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan pääsystä johtuvassa hoitopaikan tarpeessa hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen viikoittain kahdenkymmenen tunnin verran. Varhaiskasvatuslaki määrittää tämän oikeuden lapsille. Laki määrittelee myös tarkemmat perustelut sille, kenellä lapsella on oikeus kahtakymmentä tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.

Lapsi saa varhaiskasvatusta yli 20 tuntia viikossa

  • jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät tai opiskelevat kokopäiväisesti
  • jos laajempi varhaiskasvatus on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muuten lapsen edun mukaista
    • tehostettu, erityinen tuki; sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijalausuntojen ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan arvion perusteella tehtävä päätös 
    • lapsen etu; maahanmuuttajat S2 lastentarhanopettajan arvio, varhaiskasvatuksen erityisopettajan arvio
    • perheen tuen tarve; perheelle tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen kartoitus, sairaus tai muu fyysinen rajoite 
  • siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Lapsella on oikeus jäädä samaan hoitopaikkaan tarpeen muuttuessa 20 tunnin varhaiskasva- tukseksi, huoltajan työttömyydestä johtuen lapsi voi olla ensin 2 kk kokopäiväisessä varhais- kasvatuksessa, jonka jälkeen lapsi siirtyy 20 h varhaiskasvatukseen.

Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen, myös huoltajan ollessa kotona, mutta siihen osallistumiseen ei ole velvoitetta. Mikäli lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, valitaan varhaiskasvatushakemuksessa Hoidon laajuus -kohdassa 20 h ja valitaan Hoidon järjestämistapa-valikosta joko päivittäin klo 8-12 tai 2-3pv/vko. Varhaiskasvatuksen ollessa 4h/pv hoitoaika on klo 8-12 ja varhaiskasvatuksen kokopäivien hoitoaika on klo 8-16.

Järvenpään kaupunki järjestää äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatuksen ostopalveluna Folkhälsans daghemmet i Träskändassa. Lapselle tehdään normaalisti varhaiskasvatushakemus sinne. Lapsen äidinkieli tarkistetaan ennen varhaiskasvatuspaikan myöntämistä.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan niiden omilla hakemuksilla, jotka löytyvät päiväkotien omilta verkkosivuilta. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät täältä. Elokuusta 2018 alkaen kaikissa yksityisissä päiväkodeissa on käytössä palveluseteli. Perheen asiakasmaksu lasketaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen mukaisesti ja palveluseteli kattaa loput yksityisen päiväkodin kustannuksista.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Tämä koskee myös 20 tunnin varhaiskasvatusta.

Lisätietoa varhaiskasvatuspalveluista antavat varhaiskasvatuksen palveluohjaajat, p. 040 315 2567 tai paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi.

Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti  käyttäen verkkopankkitunnuksia.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve peruuntuu tai muuttuu varhaiskasvatushakemuksen teon jälkeen, hakemuksen voi perua tai sitä voi muuttaa soittamalla varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen p. 040 315 2567.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää-asiointipalvelulla.