A

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Järvenpäässä otettiin kesäkuussa 2017 vaiheittain käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä, johon jatkossa tallennetaan kaikki kaupungin päätösasiakirjat. 
 
Järjestelmäuudistuksen vuoksi kaikkia toimielimiä ei vielä näy julkaisujärjestelmän listalla. Toimielimet ilmestyvät valikkoon sitä mukaa kun niiden ensimmäinen esityslista tai pöytäkirja julkaistaan järjestelmän kautta. Vanhat pöytäkirjat löytyvät kaupungin aiemmin käyttämästä KTweb-järjestelmästä.

Esityslistat ja pöytäkirjat kesäkuuhun 2017 asti

Järvenpäässä otettiin kesäkuussa 2017 vaiheittain käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä, johon jatkossa tallennetaan kaikki kaupungin päätösasiakirjat. 5.6.2017 kaupunginhallituksen kokous oli viimeinen tähän järjestelmään tallennettava kokous.