A

Esiopetukseen ilmoittauminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan pääasiassa tammi-helmikuussa esiopetuskirjeen tultua lapsen kotiin. Esiopetukseen voi ilmoittautua myös myöhemmin ja kesken toimintakauden, jos lapsi esimerkiksi muuttaa Järvenpäähän.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, eikä hänellä ole ennen esiopetuksen alkua varhaiskasvatuspaikkaa Järvenpään kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa, on huoltajien tehtävä erillinen varhaiskasvatushakemus neljä kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkua.

Kun lapselle on myönnetty esiopetuspaikka, tulee huoltajan ilmoittaa paikan vastaanottamisesta varhaiskasvatuksen esimiehelle viikon kuluessa päätöksen saamisesta. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu. Toimita tulotositteet ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

esiopetukseen ilmoittautuminen