A

Erityissuunnitelmat

Rakennuslupapäätöksessä on määrätty, mitä erityissuunnitelmia rakennusvalvonnalle on esitettävä ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Erityissuunnitelmat toimitetaan Lupapisteeseen hankkeen yhteyteen - niitä ei leimata. Asiakirjat tallennetaan yksittäisinä tiedostoina ja ne on nimettävä järjestelmän vaatimalla tavalla (tiedoston nimeäminen ei riitä). Asianmukaisesti tarkennetut erityissuunnitelmat sekä asiakirjan asettelu huomioituna nopeuttavat rakentamisen aikaista viranomaistoimintaa. Arkistoimme erityissuunnitelmat sähköisesti mm. tulevaisuuden käyttäjiä varten.

Lisäksi erityisalan suunnittelija lisää henkilökohtaiset ansioliitteet yhtenä tiedostona Lupapisteeseen omalla nimellään sekä tallentaa vakuutuksen suunnitelmista tarkennuksineen. Vakuutus allekirjoitetaan sähköisesti lupapisteessä. Kaikki asiakirjat tallennetaan nimellä 'Suunnittelijan tiedot'. Kts! Rakentamisen lomakkeet

Rakennustarkastajan kanssa sovitaan erikseen hankekohtaisesti paperisten työpiirustusten toimittamisesta.

Yleisimpiä erityissuunnitelmia ovat:

  • perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
  • rakennesuunnitelmat (ja suunnittelijan vakuutus suunnitelmista)
  • RVV-laitteiden suunnitelmat (ja suunnittelijan vakuutus suunnitelmista)
  • IV-laitteiden suunnitelmat (ja suunnittelijan vakuutus suunnitelmista)
  • piha- ja istutussuunnitelma
  • hule- ja perusvesisuunnitelma

 

Rakennusvalvonta
Käyntiosoite: Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin:
- Vaihde (09) 27 191
- Seutulantalon palvelupiste (09) 2719 2880
- Suorat numerot: yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Aukioloajat: ma–ke 9–15, to 9–16 ja pe 8–13