A

Eläkeläisneuvosto

Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta on 29.1.2013 kokouksessaan nimennyt alaisekseen yhteistyöelimeksi Eläkeläisneuvoston vuosille 2013–2016.

Eläkeläisneuvoston tavoitteena edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää yhteistyössä eri toimialojen jo olemassa olevia sekä uusia palveluita. Neuvosto voi tehdä aloitteita vanhusten asioiden ja palvelujen kehittämiseksi ja neuvostolta voidaan pyytää lausuntoja kohderyhmää koskevissa asioissa.

Järvenpään eläkeläisneuvoston sähköpostiosoite: elakelaisneuvosto.jarvenpaa@gmail.com

Löydät meidät myös Facebookista: Järvenpään eläkeläisneuvosto

Sihteeri Kristiina Laine
p. 040 315 2944
kristiina.e.laine(at)jarvenpaa.fi