A

Eläinlääkäripalvelujen tarjoajat

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkintähuollon yksikkö vastaa Järvenpään peruseläinlääkäripalveluista koti- ja hyötyeläimille (praktiikka ja päivystys) sekä viranomaistehtävistä (mm. vientitodistukset eläimille ja eläinsuojelu).

Katso myös: