A

JÄRVENPÄÄN METALLIALAN YRITTÄJEN (KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA) KOULUTUS- JA REKRYTOINTI TARPEIDEN KEHITTÄMINEN

Toukokuussa 2019 järjestetty ensimmäinen tapaaminen yhteistyössä Järvenpään kaupunki, alan paikalliset yritykset ja Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä(Keuda). 

Tilaisuuden tavoitteet

  • kartoittaa metallialan yritysten rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen tarpeita
  • käydä keskustelua ratkaisuvaihtoehdoista, saada metallialan työvoimatarpeet ja työntekijät kohtaamaan sekä mihin ottaa yhteyttä erilaisissa koulutus- ja rekrytointitarpeissa
  • ideoida miten saada houkuteltua alalle enemmän osaajia, imagon kirkastus tehdä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä

Toimenpiteet ja vastuut

Keskustelusta nousi esille 2 eri aikajänteellä toteutettavaa teemaa.

1. Metalli alan imagon kirkastaminen

2. Metalli alan koulutus- ja rekrytointitarpeisiin vastaaminen

Keskustelutilaisuudessa pureuduttiin avoimesti haasteisiin ja luotiin ratkaisumalleja vastuutahoineen. Esimerkiksi keskustelun jälkeen Keudan työnantajapalveluista otettiin yhteyttä tilaisuudessa oleviin yrityksiin tavoitteena saada metallialan vastavalmistuneet ja työntekijää vailla olevat järvenpääläis yritykset kohtaamaan. Järvenpäässä on myös järjestetty ainakin yksi rekrytointikoulutus kesän aikana metallialalle yhteistyössä TE-toimisto, Keuda ja VMP henkilöstövuokrausyritys.

Seuraava tapaaminen kehittämistyöryhmän kesken on 8.10.2019.

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Marjo Kanninen