A

Avoin yliopisto

 

avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus vastaa yliopistollisia arvosanoja tai osia niistä. Avoimen yliopiston opinnot palvelevat myös niitä, jotka haluavat parantaa yleissivistystään tai pätevöittää itseään työelämässä. Jotkut saavat opinnoista myös vahvan alkupotkun kohti laajempia akateemisia opintoja.

 


 Avoimen yliopiston opintotarjonta lkv 2019-2020

 Ilmoittautuminen alkaa 7.8.2019 klo 11.00.

 KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP (kurssinumero 1015)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. KM Saila Teinilä. Kurssimaksu 450,00 €. Maanantaisin klo 18.00-19.30 syyskaudella 26.8.- 2.12.2019 ja kevätkaudella 13.1.-4.5.2020

Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Opiskelu muodostuu verkkoluennoista ja verkkokeskusteluista, oppimistehtävistä, tenteistä sekä tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä. Opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, Kohti tutkivaa työtapaa 5 op. Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja tenttiajat: https://courses.helsinki.fi/fi/ayeduk300/129416418. Tiedot täsmentyvät kesän aikana. HUOM! Opintomaksu koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 200 e ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 250 e, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. HUOM! Kun olet ilmoittautunut opistoon, lähetetään opistolta n. viikon kuluessa ilmoittautumisohjeet ja linkit yliopistolle.

Ilmoittautuminen alkaa 7.8.2019 klo 11.00.

 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP (kurssinumero 1220)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. Erityisluokanopettaja, apulaisrehtori Ari Enqvist. Kurssimaksu 450,00 €. Tiistaisin klo 18.30-21.00 syyskaudella 27.8.-17.12.2019 ja kevätkaudella 7.1.-28.4.2020

Helsingin yliopiston vaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää 5 opintojaksoa: Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op), Oppimisen haasteet (5 op), Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op), Tuen tarve (5 op) ja Kohti tutkivaa työtapaa (5 op). Työmenetelminä opintoryhmätyöskentelyä, verkko-opetusta, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Opintoryhmätapaamiset tiistaisin klo 18.30-21.00. Kts. tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja tenttiajat: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/erityispedagogiikka Aikataulut täsmentyvät kesän aikana. Järvenpään Opistossa avoimen yliopiston erityispedagogiikan perusopintojen opiskelu tapahtuu opintopiirissä sekä suorittamalla itsenäisesti avoimen yliopiston vaatimat tentit ja opintosuoritukset. Opintopiiri kokoontuu kerran viikossa, jolloin tutustutaan tenteissä ja muissa suorituksissa tarvittavaan materiaaliin sekä käydään sitä yhteisesti läpi. Kokoontumisten tarkoituksena on myös keskustella ja koota hyviä käytännön neuvoja sekä pohtia kirjallisuuden ja käytännön pohjalta "syvällisemmin" erityispedagogiikan käytänteitä ja ohjaavia ideologioita. HUOM! Opintomaksu koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 200 e ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 250 e, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. HUOM! Kun olet ilmoittautunut opistoon, lähetetään opistolta n. viikon kuluessa ilmoittautumisohjeet ja linkit yliopistolle.

Ilmoittautuminen alkaa 7.8.2019 klo 11.00.