A

Avoin yliopisto

 

avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus vastaa yliopistollisia arvosanoja tai osia niistä. Avoimen yliopiston opinnot palvelevat myös niitä, jotka haluavat parantaa yleissivistystään tai pätevöittää itseään työelämässä. Jotkut saavat opinnoista myös vahvan alkupotkun kohti laajempia akateemisia opintoja.

 


 Avoimen yliopiston opintotarjonta lkv 2018-2019

 KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP (kurssinumero 1016)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. KM Saila Teinilä. Kurssimaksu 440,00 €. Maanantaisin klo 18.00-19.30 syyskaudella 27.8.-3.12.2018 ja kevätkaudella 7.1.-29.4.2019

Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Kasvatustieteet soveltuu niin kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus- ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville kuin esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Monimuoto-opiskelu muodostuu verkkoluennoista ja verkkokeskusteluista, oppimistehtävistä, tenteistä sekä tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä. Kasvatustieteiden perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, Kohti tutkivaa työtapaa 5 op. Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja tenttiajat:https://courses.helsinki.fi/fi/ayeduk300/124554540.Tiedot täsmentyvät kesän aikana. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 190 e ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 250 e, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Ilmoittautuminen alkaa 8.8.2018 klo 11.00.

 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP (kurssinumero 1221)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. Erityisluokanopettaja, apulaisrehtori Ari Enqvist. Kurssimaksu 440,00 €. Tiistaisin klo 18.30-21.00 syyskaudella 4.9.-27.11.2018 ja kevätkaudella 15.1.-7.5.2019

Helsingin yliopiston vaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot. Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään (mm. opettajat ja lastentarhanopettajat) tai jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvitsevien erityisryhmien kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta.  Työmenetelminä opintoryhmätyöskentelyä, verkko-opetusta, oppimistehtäviä ja verkkotenttejä. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää 5 opintojaksoa: Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op), Oppimisen haasteet (5 op),  Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op), Tuen tarve (5 op) ja Kohti tutkivaa työtapaa (5 op). Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja tenttiajat:https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/erityispedagogiikka Aikataulut täsmentyvät kesän aikana. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 190 e ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 250 e, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Ilmoittautuminen alkaa 8.8.2018 klo 11.00.

 

ESPANJAN ALKEISKURSSI 2 (CEFR  A1) 3 OP (kurssinumero 5730)

JÄRVENPÄÄN LUKIO. FM Jenni Mendez. Kurssimaksu 115 €. Torstaisin klo 17.30-19.00 syyskaudella 13.9.-29.11.2018 ja kevätkaudella 10.1.-25.4.2019

Helsingin yliopiston  tutkintovaatimusten mukaiset espanjan kielen opinnot. Laajennetaan peruskieliopin tuntemusta ja lisätään sanavarastoa. Menneistä tapahtumista kertominen, mielipiteiden ja suhtautumisen ilmaiseminen sekä tutustuminen espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Edeltävä osaaminen: Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot: osaa espanjan kielen perusteita, osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään, arkielämän tilanteet: kaupassa käynti, ravintola, lipun osto, ymmärtää helpohkoa puhetta. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 75 e ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 e (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa). https://courses.helsinki.fi/fi/ay992040/124527679 Tiedot täsmentyvät kesän aikana.