A

Asemakaavoitus

Asemakaava ohjaa alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan sekä nykyisen rakennuskannan käytön edistämisen edellyttämällä tavalla. 

Asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain säätelemä prosessi, joka etenee vaihe vaiheelta.

 


Järvenpään asemakaavoituksesta vastaa kaupunkikehityksen kaavoitus ja liikenne -yksikkö.

Tietoa kaavoitustilanteesta ja vireillä olevista kaavahankkeista saa Seutulantalon palvelupisteestä sekä kaavoituksen henkilökunnalta.