A

Ammatillinen koulutus

Järvenpään kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii  6 alakoulua, 1 yläkoulu, 3 yhtenäiskoulua sekä lukio. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi alueella toimii useita ammatillisia oppilaitoksia kuten ammattiopisto Keuda, Seurakuntaopisto sekä erityisammattioppilaitos Spesia.

Järvenpään Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa vapaa-aikaan ja itsensä kehittämiseen laajan ja monipuolisen kurssitarjonnan. Opistossa voi opiskella kieliä, taito- ja taideaineita, kotitaloutta, musiikkia, tanssia ja liikuntaa, kirjallisuutta ja kirjoittamista, tietotekniikkaa, psykologisia aihealueita, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä paljon muuta. Lisäksi Järvenpään Opistossa on mahdollisuus opiskella avoimen yliopiston opintoja ja taiteen perusopetusta. Opisto järjestää myös kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluentoja.

Oppilaitosten opiskelu- ja kurssitarjontaan pääset tutustumaan suoraan oppilaitoksen linkistä.