A

Alhotien kumppanuushanke

Kaavoitus käynnissä

Seuraa alueen asemakaavoituksen etenemistä

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 § 2 valinnut alueen suunnittelu- ja toteuttajakumppaneiksi Avain Yhtiöt Oy:n ja Bonava Suomi Oy:n.


Järvenpään kaupunki etsi 14.3.-20.6.2016 suunnittelu- ja toteutuskumppania rakentamaan vetovoimaista ja tehokasta asuntokokonaisuutta, johon tulee monipuolisia kerrostaloasuntoja ja niitä tukevia palvelutiloja. Kumppaneilta toivottiin ideoita ja esitystä alueen toteutus- ja toimintakonseptista. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa kumppanien valinnan jälkeen yhteissuunnittelun pohjalta.

Lisätietoa kumppanuushausta