A

Ainolan aluekeskus

210009_Ainolan aluek_sijainti ja alue

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Järvenpäässä, Pääradan varressa, Poikkitien (mt. 145) eteläpuoleisella alueella. Välimatkaa kaupungin keskusta-alueelle on noin kaksi kilometriä.

Alustava suunnittelualue on kooltaan noin 24,4 hehtaaria ja rajautuu pohjoisessa Poikkitien (mt 145) tiealueeseen, lännessä Lepola II asemakaava-alueeseen, etelässä asutus- ja peltoalueisiin sekä idässä Lidl:n logistiikkakeskuksen tonttiin ja viheralueisiin.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentumiselle eteläiseen Järvenpäähän. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti. Suunnittelualueella hyödynnetään alueteemana musiikkiaihetta sekä pyritään tuomaan tapahtumat ja taide osaksi kaupunkikuvaa prosenttiperiaatetta hyödyntämällä. 

Kaavatunnus: 210009

Dnro: JARDno-2018-1332

Yhteyshenkilöt: 

Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen (040 315 2447)

Projektipäällikkö Juho Mattila (040 315 2224)

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö (040 315 2455)

Kaavoituksen erityisasiantuntija Sampo Perttula (040 315 2005)

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi


0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 17.10.-6.11.2018 välisen ajan. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimitettavan 6.11.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 1 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 8,4 Mt)

Kaavaluonnosaineistoa on esitelty avoimessa yleisötilaisuudessa Seutulantalolla (Seutulantie 12) ke 24.10.2018 klo 17.30 alkaen.

Powerpoint-esitys (pdf 5,3 Mt)

Kaavaluonnosta on ollut mahdollisuus kommentoida myös vapaamuotoisemman karttakyselyn avulla. Karttakysely on sulkeutunut. Karttakyselyn tulokset koostettu omaksi raportiksi.


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavatyön aloitusvaiheen yleisötilaisuus on järjestetty Kallio-Kuninkalan (Ristinummentie 6) Leonora-salissa ke 30.5.2018.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 16.5.2018.

Kuulutus

Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 13.6.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 3 Mt)


Kaavatyön tausta-materiaalia ja selvityksiä: